1.11.17

Evolució arribats maratons d'Espanya

Des de fa anys, la de Barcelona és la marató de l’Estat amb més participants arribats, amenaçada, cada cop més per la de València.

València va canviar la seva data l'any 2011. Va passar a celebrar-se al Novembre. Fins llavors es feia el mes de Febrer, un mes abans de la de Barcelona, que li afectava, i en set anys ha multiplicat per cinc el nombre d'arribats.

Tot i que la comparació amb Madrid va ser molt desfavorable a Barcelona durant molts anys (per posar un exemple, Any 2000: Madrid 6.552 finalistes i Barcelona 2.532), en els anys 2008 i 2009 el número d’arribats ja era gairebé el mateix, i, actualment, el predomini de la de Barcelona entre les dues maratons és indiscutible.

Barcelona va aconseguir l'any passat el nombre de finalistes més alt de la seva història (16.506) i enguany ha baixat una mica, mentre Madrid va patir una forta davallada, essent superada per Sevilla i aquest any també han baixat les dues un pel.


 Darrera d'aquestes quatre maratons figuren, a molta distància, Màlaga, Donostia, Castelló...

Miquel Pucurull
25/11/2017