2.5.14

La Cursa de Bombers, paradigma de l'augment de dones que corren

A voltes sobre l’evolució de les dones en el món del córrer i la seva participació en les curses populars, hi ha una prova com la de Bombers, que ens permet, al meu parer més que cap altre perquè és la més multitudinària de quantes se celebren a Catalunya, constatar la seva progressió.

Les dades són molt il·lustratives. La prova es va celebrar per primera vegada l’any 1999 i la van acabar 2.835 participants. Llavors, el nombre de corredores van ser 344, un 12% del total, que per aquella època ja era destacable perquè en la majoria de curses de 10 km no es passava del 10%.

En quinze anys -des que va començar fins enguany- el nombre s’ha multiplicat espectacularment fins arribar a 7.485 aquest any, el que representa un 34% del total de participants.


La cursa ha crescut de manera imparable des que es va celebrar per primer cop, tan pel que fa a dones com a homes, com a reflex del boom del moviment popular del córrer. El total de participants arribats en la primera fou de 2.835 i enguany han estat 22.240. Però el creixement de la participació femenina ha estat impressionant. I es veu encara amb més perspectiva si es compara amb l’augment que ha tingut la cursa segons el gènere.

Homes: any 2014 vs 1999 percentatge d’augment:    492%
Dones:  any 2014 vs 1999 percentatge d’augment: 2.076%

En definitiva, mentre quinze anys enrere corria 1 dona per cada 7 homes, aquest any ha estat 1 per cada 2.

Miquel Pucurull