5.6.12

Evolució de les dones a la Marató de Barcelona

 S’ha dit sempre (jo també ho he dit) que la participació de les dones catalanes i espanyoles a la marató és una "assignatura pendent".

No és un tòpic; és cert. Però en els darrers anys, si més no a la de Barcelona, ha crescut molt. Val la pena veure com ha estat la seva evolució des dels primers temps fins ara per fer-nos una idea d'on estem, i de com pot ser el futur.

A la primera marató popular que es va celebrar a Espanya, la de 1978 al poble de Palafrugell (origen de l’actual), hi varen córrer 3 dones. Dos anys després, ja a la ciutat de Barcelona, el nombre de participants femenines que la van acabar seguia essent testimonial. Van ser 20, totes catalanes, i la relació Homes/Dones, del 97/3.

Deu anys més tard, en el 1990, la xifra va pujar a 144 i la ràtio Homes/Dones va ser 95/5. Passats uns altres 10 anys, en el 2000, la atonia continua: hi van participar 157 i la ràtio 94/6. Després d’una altra dècada, l’any 2010, en ple boom de la marató de casa nostra, la cosa ha canviat molt, tant pel que fa a la participació de corredors com de corredores, i hi participen 1.343 dones. I en la darrera, la d’aquest 2012, han estat 2.159, amb una ràtio de 87/13.

L’augment de participació femenina a la marató de Barcelona en els darrers anys és doncs inqüestionable. Però no es pot deixar d’admetre que, com una constant, la gran majoria han estat i són estrangeres. 
Centrant-nos únicament en l’evolució de les maratonianes de l’Estat (per dades que he esbrinat, considero que el 80% són catalanes) podem dir que l’augment, després de la marató recuperada (a recordar que el 2005 no es va celebrar) és espectacular.Fixem-nos en els últims cinc anys; de les 176 del 2008 es passa a 667 en la darrera d’enguany. És a dir que el nombre de maratonianes de l’Estat és tres vegades més gran que quatre anys enrere. I molt especialment, destaca el creixement dels dos darrers anys, un 125% més del 2012 respecte del 2010.
Per concloure, una observació que afegeix una mica d’optimisme pel que fa a la ràtio Homes/Dones que sempre ha estat molt desigual. Referida únicament als participants de l’Estat, dos anys enrere, el 2010, va ser de 94/6 i enguany ha estat 92/8. I també en relació a l’augment en percentatge del participants d’ ambdós sexes: ha estat major el de les dones en aquests dos anys (+125%) que el dels homes (+84%)Miquel Pucurull 
05/06/2012