4.4.12

L’atletisme popular no enganxa al jovent

S’està produint un espectacular increment de participants a les curses populars, especialment acusat en els darrers anys. Ho confirmen les anàlisis realitzades, que permeten concloure que l’augment del darrer any respecte de l’anterior és del 17% de mitjana. I segueix creixent, perquè comparant el primer trimestre d’aquest any 2012 amb el de l’any passat, l’increment és encara més gran: un 21%.

Les causes d’aquests augments de participació, diumenge rere diumenge, segurament són diverses. Però potser, a la vista de les edats que tenen els que s’incorporen a aquest fenomen, la principal sigui l’interès de recuperar una forma física perduda. Qualsevol que sigui l’aspecte que se’n derivi és magnífic, però és una llàstima que el córrer, pel que sembla, estigui únicament reservat per a corredors veterans. Les curses estan plenes a vessar, però de gent madura; els joves es poden comptar amb els dits d’una mà.

L’exemple podríem veure'l en qualsevol de les curses que se celebren arreu. Valgui com a mostra els percentatges sobre el total i el nombre dels uns i dels altres en dues que s’han celebrat recentment, la Cursa dels Nassos de Barcelona de 10 Kms  i la Mitja Marató de Gavà:

10 Kms Cursa dels Nassos
Menors de 22 anys :    4%.. .....363   participants
De 22 a 34 anys:       34%.....2.898         “
Més de 34 anys:        62%.....5.271         “
Total:                       100%.....8.532          “

Mitja Marató de Gavà
Menors de 22 anys:     1%..........20   participants
De 22 a 34 anys:       23%........387         “
Més de 34 anys:       76%......1.280         “
Total:                      100%.......1.687         “

És a dir que alguna cosa no estem fent prou bé. Perquè, malgrat els milers de corredors i corredores que participen en les proves els diumenges, no som capaços d’engrescar  el jovent. Una assignatura pendent, aquesta, tan necessari de millorar-la com la de la participació de les dones en les curses, que tot i que creix, segueix essent bastant minsa en comparació a altres països. Aquest, però, és un altre tema, del qual en parlarem un altre dia.

Miquel Pucurull
04/05/2012