22.3.14

Dades de participació de la marató de Barcelona

- La marató d’enguany, 2014, l’han acabat un 4% menys participants que l’any passat.

- Un 3% menys de l’Estat (Catalunya + resta de l’Estat (*)) i un 5% menys de l’estranger.

- L’han acabat un 5% menys d’homes de l’Estat. Les dones han estat més, un 18%.

Amb la perspectiva dels darrers cinc anys, la marató de Barcelona amb més participants (no únicament d'aquesta època sinó de tota la seva història fins ara) ha estat la de 2012, que va augmentar un 30% respecte de l’any anterior. El 2013 es va reduir en un 9% i aquest any ha seguit reduint-se, tot i que en menor percentatge. Un 3%.

La reducció d’aquests dos darrers anys és més accentuada pel que fa als estrangers que els d’aquí. En el 2013 venen 1.550 menys que un any abans (un 17%) i en el 2014 no ha estat tan gran la davallada. Però tot i així han vingut 304 menys (un 5%).

Les dones de l’Estat han augmentat cada any. I la proporció respecte de les estrangeres, que sempre són majoria, és cada vegada més equilibrada. Enguany han estat el 41% del total d’elles, i fa quatre anys eren el 22%.


(*) Les dades estan extretes de les classificacions oficials on figura "Catalunya" i "Espanya", però en inscriure’s molts i moltes no ho distingeixen. No es pot saber en detall quans i quantes són per separat. La meva estimació personal és que els catalans i les catalanes són el 80% de la suma de "Catalunya + resta de l'Estat".

Dades històriques

Per afegir més dades, ara que hi estem posats, incloc la relació de participants a la marató de Barcelona al llarg de la seva història. Es pot veure que la participació a partir del 2006, any que va retornar després que no se celebrés el 2005, ha anat creixent progressivament fins el 2012, aturat i reduït en els darrers dos anys.
 


Miquel Pucurull
22/4/2014