29.7.19

Cada cop corren més dones


Cada cop hi ha més dones que corren. Fins al punt que el córrer a Catalunya no seria el què és si no fos per la contribució que fan actualment les corredores a aquest fenomen. En totes les curses, el percentatge de dones que les corren –els entesos en diuen la ràtio- és cada vegada més alt. Va des del 50% del total de participants en les de cinc km fins el 13% en la marató (sense considerar en aquest cas els estrangeres i estrangeres). Podrà dir-se que la ràtio del 13% és molt baixa comparant-la amb altres països on corren maratons gairebé tantes dones com homes.  Hi ha qui diu que les nostres no arribaran mai a aquests nivells. Bestieses. La dona és igual a tot arreu. El que són diferents són les condicions culturals, socials i econòmiques. I per arribar a la igualtat fa falta temps. Però s’hi arribarà. I al pas que van, aviat. N’estic segur.

Miquel Pucurull
29/07/3019