29.3.15

Baixar de les 3h a la marató, cada cop menys

Benvingut sigui el creixement que ha experimentat la marató de Barcelona els darrers anys. Per a mi, una marató ha de ser multitudinària. Com més la corren més atractiva és. Passa, però, que en massificar-se, els finalistes triguen molt més en acabar-la.

En la dècada dels anys noranta, la il·lusió de qualsevol popular era baixar de les 3 hores. Actualment, l’objectiu general és el de baixar de les 4. De tal manera, que, comparant, per exemple, la de l’altre dia amb la de l’any 1991 ens trobem amb que:

Enguany van baixar de 3 hores 813 atletes d'un total de 15.387, és a dir un 5%.

L'any 1991 van ser 503 d'un total de 2.656, és a dir un 19%.

I comparant els trams de diferents anys es constata la tendència.

No ho dic, per descomptat, ni per nostàlgia ni com una crítica a ves a saber el què. Però em resulta sorprenent que siguin pocs els que es proposin entrenar més del que s’entrena, en general, per tal d’assolir el que es considera una marca d'un cert rang.

Miquel Pucurull
20/03/2015