2.7.12

L'augment de dones a les curses, un fenomen social

La participació femenina a les curses del primer semestre d'enguany, que ha estat un 41% més alta que la del mateix període de l'any passat, corrent gairebé 7.000 dones més que les que van fer-ho en les mateixes curses, ho considero un fenomen social.

(Cal dir, com a referència, que l'augment general (homes i dones) ha estat del 19%)

Segons la distància, l'increment ha estat:

Curses de 5 Km:   + 45%
Curses de 10 Km: + 40%
Mitges maratons:   + 49%
Maratons:               + 43% (*)
Altres distàncies    + 15% 

(*) Tot i que a la marató de Barcelona la majoria de corredores (el 70%) han estat estrangeres, la suma de les catalanes i de la resta d'Espanya han estat 667. Comparat amb les 444 de l'any passat, l'augment podria considerar-se del 50% entre una marató i una altra, la qual cosa faria pujar aquest 43%.

En definitiva, si algú es pregunta si el boom del còrrer declinarà aviat, com si es tractes d'una moda passatgera, la resposta,  en la meva opinió, és que no, en absolut. A la vista d'aquestes dades i de les del creixement que també experimenta la participació dels homes, n'hi ha per estona. S'ha de tenir en compte que el nombre d'homes que han participat en les curses del primer semestre d'enguany  -on les dones han estat 23.080- ha sigut de 99.524. La qual cosa vol dir que tot i que el percentatge d'augment d'elles d'un any a l'altre és molt alt (més que el d'ells, que ha estat del 15%), encara falta molt per a un acostament a un equilibri. És a dir que hi ha molt marge de creixement per part de les dones, i això em fa suposar que l'esmentat boom continuarà durant mol temps.

El detall de les dones arribades un any i l'altre i l'augment en cadascuna de les curses:


Miquel Pucurull