29.1.16

Augment espectacular de corredores en 5 anys

L’anàlisi del resultats de les quatre curses de 10k més importants de Catalunya l’any 2015 respecte dels de cinc anys enrere, els de 2010, ofereixen conclusions pel que fa a la participació de les dones, que crec que són interessants.
Per exemple:

Excepte la de la Mercè, que la fan un 11% més, les altres perden participants. La de Bombers un 1% en total; la de Nassos un 11% i la Jean Bouin Open un 9%.

La caiguda de participants és produeix en els homes mentre puja espectacularment el de les dones : el resultat més significatiu el de la de Nassos, on la corren un 24% menys d’homes i un 63% més de dones .

La proporció de homes/dones fa que augmenti molt el percentatge de dones. El 38% en la de Bombers és un ràtio que podríem dir “europeu”.

Tot plegat ve a corroborar que la incorporació de la dona al món del córrer està constituint un fenomen social de primer ordre. Si no fos per això, la caiguda de participants a les curses, que està essent una constant en els darrers dos anys degut a la enorme oferta que hi ha, hauria estat dramàtica.

Miquel Pucurull
29/01/2016